pondelok 7. mája 2018

Novinka: Zubný preukaz dieťaťa

Od konca mája t.r. sa v pôrodniciach zavedie Zubný preukaz dieťaťa. Vytvorila ho Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a slúži na zápis informácií, či je dieťa v pravidelnom ošetrení zubného lekára a ako je dodržiavaná prevencia zubného kazu.

Preukaz postupne od prvých dní života dieťaťa poskytne rady rodičom a vysvetlí im jednotlivé postupy, ako vykonávať ústnu hygienu, aký druh nápojov a potravy je vhodný pre zdravé zúbky dieťaťa, kedy začať používať zubnú pastu a podobne. Vysvetľuje význam a obsah prvej preventívnej prehliadky dieťaťa po dovŕšení jedného roku života. Zároveň obsahuje záznam od prvej preventívnej prehliadky v 12. mesiaci postupne v polročných intervaloch do veku šesť rokov. Uvádza tak náplň aj výsledok každej preventívnej prehliadky s odporúčaniami pre rodiča. Preukaz dieťaťa je ilustrovaný a je obdobou Pediatrického preukazu dieťaťa. Predpokladá sa, že bude pomôckou aj pre pediatra na ľahšiu diagnostiku celkových ochorení ovplyvňovaných následkami neliečeného zubného kazu.

Zubní lekári dlhodobo poukazujú na potrebu prevencie ochorení ústnej dutiny s tým, že zubný kaz je ochorenie, ktorého dôsledná prevencia ho redukuje na minimum. Základné piliere prevencie zubného kazu sú výživa s redukovaným príjmom cukrov, dokonalá ústna hygiena, fluoridácia a preventívne prehliadky.