pondelok 24. septembra 2018

Airbnb: Záväzok na zmeny


V nadväznosti na júlovú výzvu Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa sa spoločnosť Airbnb zaviazala vykonať potrebné zmeny svojich podmienok a zlepšiť informácie o cenách do konca tohto roka.

Konkrétne sa spoločnosť Airbnb zaviazala uvádzať pri rezervácii plnú cenu vrátane dodatočných poplatkov, akými sú poplatky za služby a upratovanie. Keď nie je možné vopred vypočítať konečnú cenu, bude spotrebiteľa jasne informovať o prípadných dodatočných poplatkoch. Ďalej sa tiež zaviazala jasne uvádzať, či ubytovanie ponúka súkromný alebo profesionálny hostiteľ, lebo podľa toho sa líšia pravidlá ochrany spotrebiteľa.

Spoločnosť Airbnb sa zaviazala k viacerým zmenám podmienok poskytovania služieb s cieľom zosúladiť ich s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa:
- spotrebitelia budú môcť využiť všetky dostupné opravné prostriedky, a najmä právo žalovať hostiteľa v prípade osobnej ujmy alebo inej škody;
- Airbnb bude spotrebiteľov jasne informovať, že majú právo začať konanie voči nej pred súdmi v krajine ich pobytu;
- Airbnb bude musieť spotrebiteľov informovať, keď sa rozhodnú ukončiť zmluvu alebo odstrániť obsah a ponúkne im právo na odvolanie či prípadne na odškodnenie.

Očakáva sa, že spoločnosť do konca decembra 2018 dokončí svoje návrhy a pristúpi k vykonaniu zmien vo všetkých jazykových verziách EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade nesúladu by sa orgány na ochranu spotrebiteľa mohli rozhodnúť použiť opatrenia na presadzovanie ochrany spotrebiteľa.