streda 26. septembra 2018

slovensko.sk: Správa už aj do mailu

Do prostredia oficiálnych, štátom zriadených elektronických schránok pribudli viaceré novinky a úpravy. Určite poteší možnosť preposlať správu do mailu.

Vo vybranej správe sa po voľbe Preposlať zobrazí nové okno, kde do poľa Adresát vpíšete mailovú adresu, na ktorú chcete prečítanú správu preposlať. Na zadanú mailovú adresu sa však prepošle správa bez elektronických podpisov a bez možnosti použitia obsahu správy na právne účely!

Ďalšie novinky:
Nový konštruktor správ pre podania fyzických a právnických osôb adresované orgánom verejnej moci, t. j. nová forma nástroja na vytvorenie podania.

Nový konštruktor správ slúžiaci na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci s fyzickými a právnickými osobami, t. j. nová forma nástroja na vytvorenie elektronického úradného dokumentu.

Detail správy, z ktorého je napr. zrejmé, či je dokument podpísaný a koľko elektronických dokumentov a príloh je obsahom správy.

Výber adresátov – upravilo sa zobrazenie údajov o vybratom adresátovi tak, že orgán verejnej moci po novom uvidí okrem mena a priezviska rovno aj rodné číslo a stav elektronickej schránky adresáta.

Údaje o správe – zvýraznili sa nepovinné polia slúžiace na označovanie správ (predmet, značka prijímateľa, značka odosielateľa) a pridali sa k nim pomocné texty, aby používateľ presne vedel, čo do uvedeného poľa vpísať.

Detail podpisového kontajnera – výsledok informatívneho overenia podpisov cez ponuku „...“ (tri bodky) sa zobrazuje v zjednodušenej a prehľadnejšej forme. Zobrazenie je možné nastaviť podľa podpisov alebo podľa dokumentov. Na prvý pohľad je jasné, kto, čím a aký dokument autorizoval, či je podpis/pečať platná a či obsahuje aj časovú pečiatku.

Spoločná autorizácia – orgánom verejnej moci sa umožní spoločne (naraz) autorizovať (podpisovať/pečatiť) elektronické dokumenty, ako aj spoločne autorizovať (podpisovať/pečatiť) prílohy. Pri zaregistrovaní nových formulárov k elektronickým službám sa im automaticky nastaví možnosť spoločnej autorizácie. V prípade starších formulárov o to budú musieť individuálne požiadať Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Prepnutie na ASiC – pri vytváraní elektronických podpisov prostredníctvom klientskych aplikácií na ÚPVS sa prešlo na nový predvolený formát. To znamená, že pôvodný formát XAdES_ZEP nahradil v konštruktore správy nový formát ASiC-E XAdES.

Operácie nad správou (stiahnuť, stiahnuť nepodpísaný obsah, uložiť, overiť podpisy a pod.) boli doposiaľ dostupné cez tlačidlo „Viac“. Po novom sú tieto operácie nad správou dostupné cez tlačidlo „...“ – tri bodky.

Rozšírené vyhľadávanie – najnovšie môžete svoje vyhľadávanie v správach špecifikovať podľa viacerých kritérií, napr. podľa odosielateľa, prijímateľa, predmetu správy a dátumu.

Viac informácií o uvedených funkciách a o práci s elektronickými schránkami nájdete v priebežne aktualizovaných návodoch.