utorok 25. septembra 2018

Upozorňujeme: Nebezpečná kuchynská pomôcka

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na nevyhovujúci výrobok - BANQUET obracačka s otvormi (Item nr. 28AU011R03, ID nr. 14F19004/02B-2014, EAN kód: 8591022324608, výrobca: Banquet, Česká republika).

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade výrobok v parametri odolnosť pigmentov a farbív v 1., 2. a 3. výluhu vzorky do 3 % kyseliny octovej za podmienok testu nespĺňa požiadavky čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.


Orgány verejného zdravotníctva v SR už prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR. Keďže sa ale uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame, aby ste ho nekupovali a už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť v mieste predaja.