štvrtok 27. septembra 2018

Aktuálne: Cena zemného plynu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  dnes aktualizoval korekčný koeficient Kp na hodnotu 1,28.  Vstupuje do výpočtu maximálnej ceny zemného plynu v cene tepla na rok 2019. 

Podľa národného regulátora tak vytvoril dodávateľom tepla možnosť nakúpiť plyn s reálnou cenou, čím vytvoril všetky podmienky na zabezpečenie plynulej a bezpečnej dodávky tepla počas celého roku 2019 bez rizika jej prerušenia.

Úrad pripomína, že cena zemného plynu, ktorú obchodníci na trhu ponúkajú dodávateľom tepla, sa odvíja od cien plynu na burze burze EEX (European Energy Exchange). Ceny plynu na burze EEX od 19.07. 2018 výrazne stúpli a nie je predpoklad, že sa tento trend v dohľadnej dobe zmení. Zároveň úrad nepredpokladá, že v priebehu roka 2018 sa bude ešte korekčný koeficient Kp meniť.