streda 14. novembra 2018

Aktuálne: Deň bez dlhov 2018


Organizátor podujatia, spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) nadviazala spoluprácu so starostami piatich slovenských obcí s vysokým podielom zadlžených obyvateľov. V obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja sa v stredu 14.11., vo štvrtok 15.11. aj v stredu 28. novembra otvoria kontaktné miesta, na ktorých sa môžu ľudia zápasiaci so splácaním dlhov zdarma poradiť s odborníkmi, ako riešiť náročnú finančnú situáciu. 

Medzinárodný Deň bez dlhov začala spoločnosť organizovať už pred desiatimi rokmi v Poľsku. Postupne sa rozšíril do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko. Na Slovensku sa podujatie koná už šiestykrát. „Na kontaktných miestach v Košiciach, Rimavskej Sobote, Hodejove, Abranovciach a Hosticiach budú pripravení odborníci, ktorí zhodnotia finančnú situáciu zadlžených ľudí s ohľadom na ich príjmy a záväzky, ktoré musia splácať. Výsledkom bude konkrétny plán, ako krok za krokom postupovať, kde obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. Základom je však vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti", zdôrazňuje Jana Žaludová.

V priebehu novembra tiež prebehne školenie terénnych sociálnych pracovníkov neziskovej organizácie Človek v ohrození na tému finančnej gramotnosti a zmien v legislatíve týkajúcej sa oddlženia ich klientov. Medzi partnerov Dňa bez dlhov patrí Asociácia slovenských inkasných spoločností a spoločnosť LogiCall Slovensko.