pondelok 12. novembra 2018

SR: Nové školenia pre daňovníkov


Finančná správa vyhlásila ďalšie termíny školení k elektronickej komunikácii. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. 
      
Blíži sa totiž koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Školenia na tému elektronickej komunikácie sa budú konať už začiatkom decembra (3. – 5. decembra) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V prípade väčšieho záujmu zo strany klientov rozšíri finančná správa školenia aj na ďalšie termíny. Cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Finančná správa preto zjednodušila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku a zároveň vyhlasuje školenia, na ktorých sa klienti dozvedia všetko potrebné.

Na vyhlásené školenia je potrebné sa prihlásiť čo najskôr (najneskôr do 26.11.) prostredníctvom zaslania prihlášky na emailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. Maximálny počet účastníkov v jednom termíne školenia je 50, v prípade väčšieho počtu záujemcov môže finančná správa termíny aj rozšíriť. Akceptované sú vždy všetky prihlášky až do naplnenia kapacít. Školenia sa začínajú o 9.00 hod., v prípade veľkého záujmu následne aj o 13.30 hod. Každému účastníkovi je k dispozícii internetové pripojenie prostredníctvom siete wifi, lektori im poskytujú technickú podporu.