piatok 16. novembra 2018

Aktuálne: Ceny elektriny a plynu narastú


Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov na Slovensku v blízkom období narastú. Náklady zdražejú pre všetky kategórie zákazníkov, vrátane domácností. Potvrdilo to Združenie dodávateľov energií (ZDE).

Ak veľkoobchodná nákupná cena komodít rastie, neznamená to, že dodávateľ elektriny a plynu môže zarobiť viac, ako sú stropy pre zisk. Maximálne hodnoty zisku v eurách za megawatthodinu (MWh), ktoré dodávateľ nemôže prekročiť, sú stanovené regulačnými vyhláškami (z dodávky elektriny domácnostiam 3 eurá/MWh a z dodávky plynu domácnostiam 2 eurá/MWh). Maximálne ceny pre dodávku elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom sa vypočítavajú podľa vzorca uvedeného v príslušných cenových vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Hoci sa zdraženie elektriny aj plynu dotkne všetkých domácností bez ohľadu na to, od ktorého dodávateľa elektrinu alebo plyn odoberajú, nie všetci dodávatelia musia automaticky navrhnúť svojim zákazníkom úpravu výšky zálohovej platby.

Úprava cien je výsledkom konaní, v ktorých ÚRSO vychádza z pravidiel určených vo svojich cenových vyhláškach. Cena komodity je len jednou zo zložiek celkovej koncovej ceny – v prípade elektriny tvorí orientačne podiel jednej tretiny a pri plyne dve tretiny na celkovej koncovej cene. Ostatnú časť ceny tvoria tarify za distribúciu energií, prenos elektriny alebo prepravu plynu a ďalšie regulované položky, medzi nimi najmä náklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hornonitrianskeho hnedého uhlia alebo náklady spojené s nákupom podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.