utorok 11. decembra 2018

Radíme: Aj pri nákupe cez internet je možné získať peniaze späť


Nákupy cez internet sa tešia čoraz väčšej popularite. V prípade, že tovar nebol dodaný a platili ste platobnou kartou, je možné využiť službu chargeback.

„Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty, ktorý pre používateľov platobných kariet predstavuje určité zvýhodnenie oproti platbám v hotovosti alebo na dobierku. Na platbu prevodom sa chargeback nevzťahuje", vysvetľuje Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Službu môže využiť v podstate každý držiteľ platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka, ktorý napríklad nedodal tovar a služby, prípadne dodal tovar v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo ak odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy. „V prvom rade je potrebné kontaktovať obchodníka za účelom uplatnenia reklamácie. S reklamáciou zbytočne neotáľajte, aby ste dodržali lehoty na jej uplatnenie a zároveň, aby ste sa nepripravili o možnosť spätnej úhrady. S obchodníkom komunikujte výlučne písomnou formou alebo emailom. Doklad o uplatnení reklamácie ako aj komunikáciu zo strany obchodníka si odložte. Ak odmieta komunikovať, alebo nemá záujem reklamáciu vybaviť, bezodkladne kontaktujte vydavateľa platobnej karty, teda banku a požiadajte o spätnú úhradu", radí Ďatelinková.

Nákupy cez internet by sa mali realizovať výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, teda má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a pravidelne obnovovaný antivírusový program. Je dobré si dôveryhodnosť internetového obchodníka vždy vopred overiť. Nakupujte výlučne cez zabezpečené a autorizované internetové obchody. Citlivé údaje o platobnej karte nikomu neoznamujte, nikam neposielajte, vystavili by ste sa riziku ich zneužitia a porušili by ste bezpečnostné predpisy banky. Než pristúpite k záväznej objednávke, dôkladne si prečítajte obchodné podmienky.