piatok 14. decembra 2018

Zero waste: Memorandum o neplytvaní potravinami


Maximálne využívanie potravín, znižovanie odpadu a ešte väčšia zodpovednosť voči zákazníkom. To je obsahom memoranda, ktoré v stredu v Bratislave slávnostne podpísali veľkoobchod METRO a Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, ku ktorému sa môžu prihlásiť ďalší podporovatelia rešpektujúci filozofiu zero waste. Odborným garantom memoranda je Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Memorandum sa snaží upozorniť na to, ako ľudia zaobchádzajú s potravinami. Napríklad, ročne obyvatelia Slovenska vyprodukujú až takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, pričom až 45 % z neho by sa mohlo skompostovať. Vyhadzovanie potravín sa stalo bežnou súčasťou životov. Preto memorandum vytýčilo päť základných princípov, ktoré sú pri zmene dôležité: rešpektovanie človeka a jeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie s potravinami vrátane recyklácie a kompostovania. Súčasťou memoranda je aj záväzok, že sa k nemu počas najbližšieho roka pripojí minimálne 100 podporovateľov nielen z radov HORECA profesionálov. Pridať sa k nemu bude čoskoro možné na internetovej stránke metro.sk. Zoznam signatárov sa bude priebežne aktualizovať. 

METRO už teraz chystá ďalšie aktivity na podporu udržateľnosti. Postupne pridáva do predajní nový ekologický sortiment, čapovanú drogériu či kompostovateľný riad. Jeho predstavitelia sa budú takisto zúčastňovať rôznych podujatí a hovoriť o dôležitosti princípov zero waste.