streda 6. februára 2019

Upozorňujeme: Ohrozenia na internete znášajú najťažšie dievčatá a miléniali


Za najčastejšie hrozby v on-line prostredí minulý rok respondenti uviedli nebezpečné správanie a nevyžiadané kontaktovanie. Najťažšie sa ľudia vyrovnávali s útokmi na ich osobný imidž. Až polovica respondentov sa obáva, že sa ohrozenie či útok bude opakovať.

Prieskum Štúdia správania sa na internete 2018 (Digital Civility Index – DCI) zaznamenal:
- Nebezpečné správanie (40 %) - respondenti sa stretli najmä s nadávkami, cieleným strápňovaním či ďalšími formami šikanovania.
- Nevyžiadané kontaktovanie (40 %) - štyria z desiatich používateľov internetu reportovali minimálne jeden opakovaný pokus o nevyžiadané kontaktovanie zo strany neznámych ľudí.
- Sexuálne útoky (34 %) - ľudia zažili aj nevyžiadané pokusy o nadviazanie romantického vzťahu najmä vo forme obrázkov a správ so sexuálnym obsahom.
- Hoaxy & podvodné emaily (28 %) - najrozšírenejšími online podvodmi boli falošné správy a internetové hoaxy zďaleka prevyšujúce internetové stránky ponúkajúce falošné antivírusové programy.

Väčšina on-line hrozieb pochádzala vlani rovnako ako v roku 2017 od neznámych útočníkov a ľudí známych iba z on-line prostredia (63 %). Respondenti boli najčastejšie napádaní na základe pohlavia, veku či vzhľadu. Najviac skúseností s kyber útokmi majú miléniali (18 – 34 rokov), ktorí najčastejšie prichádzajú do styku s on-line svetom. Útoky však majú na nich najtvrdší vplyv – strácajú potom dôveru nielen v on-line, ale aj off-line svet, sú vystresovanejší, trápi ich nespavosť, depresie či strata priateľov. Aj keď chcú podniknúť kroky na obranu, až 60 % z nich nevie, kde môže nájsť pomoc. On-line útoky ťažko znášajú aj dievčatá. Útočníci ich totiž napádajú najmä sexuálne či pre ich osobnostné charakteristiky. Dobrou správou je, že hoci sú dievčatá menej sebavedomé pri útokoch v on-line prostredí a ťažšie ich znášajú, neboja sa podniknúť kroky na ochranu – napríklad zabezpečujú svoje kontá na sociálnych sieťach, alebo požiadajú o pomoc rodičov či dospelých.

Štúdia správania sa na internete (Digital Civility Index – DCI) zisťovala postoje a vnímanie bezpečnosti a interakcií na internete u respondentov vo veku 13 – 17 a 18 – 74 rokov v 23 krajinách sveta.