pondelok 4. februára 2019

EU: Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (EPA)

Podniky aj spotrebitelia v celej Európe a v Japonsku môžu ťažiť z najväčšej zóny voľného obchodu na svete. Dohoda s platnosťou od 1. februára 2019  ruší prevažnú väčšinu ciel, ktoré každý rok zaplatia spoločnosti z Európskej únie (EÚ) vyvážajúce do Japonska v úhrnnej výške 1 miliardy eur.

Keď sa bude dohoda plne vykonávať, Japonsko odstráni clá na 97 % tovaru dovážaného z EÚ. Dohoda zruší prekážky, ktoré stoja najvýznamnejším európskym vývozcom potravín a nápojov v ceste k 127 miliónom japonských spotrebiteľov. Ročný obchod medzi EÚ a Japonskom by sa tak mohol zvýšiť takmer o 36 miliárd eur. Text dohody EÚ a Japonska po prvý raz zahŕňa aj konkrétny záväzok k Parížskej dohode o zmene klímy.

Hlavné prvky dohody o hospodárskom partnerstve (vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ):
  *   Ruší japonské clá na viaceré druhy syrov ako aj na vývoz vína.
  *   Umožňuje výrazný nárast vývozu hovädzieho mäsa z EÚ do Japonska, spracované bravčové mäso sa bude obchodovať bez cla, čerstvé bravčové mäso takmer bez cla.
  *   Zaručuje v Japonsku ochranu viac ako 200 vysoko kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov i ochranu vybraných japonských zemepisných označení v EÚ.

Slovensko a Japonsko v číslach:
  *   Hodnota slovenského vývozu do Japonska: 108 mil. €, hodnota slovenského dovozu z Japonska: 212 mil. €
  *   201 slovenských spoločností vyváža do Japonska.
  *   Slovensko vyváža do Japonska napríklad želatínu a agar (Liptovský Mikuláš), sklenený tovar, topánky, lampy (Bratislava).
  *   Obchod s Japonskom podporuje na Slovensku 4.306 pracovných miest, v priemere ide o lepšie pracovné miesta, v prípade ktorých sú mzdy o 12 % vyššie.
  *   Japonsko je  13. najväčším obchodnym partnerom Slovenska mimo EÚ.

Dohodou sa zabezpečí aj otvorenie trhov so službami (najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu). V oblasti ochrany údajov EÚ a Japonsko prijali 23. januára 2019 rozhodnutia, ktoré umožňujú voľný a bezpečný tok osobných údajov medzi nimi. Od 1. februára sa bude predbežne vykonávať aj veľká časť ďalšej dohody – dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Dohoda formálne nadobudne platnosť, keď ju ratifikujú všetky členské štáty EÚ.