pondelok 4. februára 2019

On-line: Elektronický podpis


Polícia SR do konca minulého roka vydala 3.214.898 občianskych preukazov (OP) s čipom. Po aktivácii čipu v preukaze je možné aktivovať aj certifikát na vytvorenie elektronického podpisu. Možno ho aktivovať aj dodatočne prostredníctvom internetu.

Aktivácia čipu v občianskom preukaze prebehne zadaním šesťmiestneho bezpečnostného osobného kódu (BOK). Následne si môžete vo vydanom občianskom preukaze aktivovať certifikáty na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Samotné zadanie BOK je možné len osobne, ale zmeniť si ho môžete už aj on-line, pričom je však potrebné poznať svoj pôvodný kód. Rovnako je možné on-line aktivovať certifikáty na vytvorenie elektronického podpisu do vydaného preukazu.

Z celkových 2,8 milióna platných vydaných občianskych preukazov je aktivovaných 1,5 milióna preukazov aj s BOK. Aktivácia čipu je povinná pri podaní žiadosti o vybavenie OP pre všetkých vo veku do 65 rokov. Výmena občianskeho preukazu bez čipu za elektronický preukaz s čipom je jedným zo zákonných dôvodov na výmenu preukazu. V zmysle zákona je výška správneho poplatku za vydanie preukazu 4,50 eura. Keďže je aktivácia OP povinná, je aj bezplatná. Neplatí sa ani za dodatočnú aktiváciu certifikátov na vytvorenie elektronického podpisu.

Zhruba 300.000 certifikátov bolo zrušených ku koncu októbra 2017 z bezpečnostných dôvodov. Ku koncu minulého roka však bolo nanovo vydaných 181.483 certifikátov na vytvorenie elektronického podpisu. Z nich bolo od októbra 2018 aktivovaných on-line 17.711.