utorok 19. marca 2019

Radíme: Daňová úľava pri treťom pilieri

Tretí pilier, doplnkové dôchodkové sporenie ponúka možnosť odpočítať si príspevky, ktoré ste do neho vložili. Nezabudnite to vyznačiť v daňovom priznaní, alebo požiadať vášho zamestnávateľa.

Z daní je možné aktuálne odpočítať vklady do výšky 180 eur ročne. Daňová úspora tak môže ročne dosiahnuť 34,20 eur. Ak si teda do III. piliera posielate aspoň 15 eur mesačne, môžete si znížiť daňový základ o spomínaných 180 eur. Ak máte zmluvu uzatvorenú po roku 2014, stačí o to požiadať zamestnávateľa. Ak máte staršiu zmluvu, viete si daňovú úľavu zaistiť dodatkovaním vašej účastníckej zmluvy.

„Ak ste zamestnancom a zamestnávateľ vám zráža príspevok z čistej mzdy, do úhrnu zaplatených príspevkov sa zahrnie aj suma zrazená zo mzdy za 12/2018 vyplatenej do 31. 1. 2019. Potvrdenie vystavené DDS obsahuje príspevky daňovníka zaplatené v zdaňovacom období, t. j. do 31. 12. 2018 a zamestnanec ho v tomto prípade nemusí priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie (t. j. dokladá ho len v prípade osobného platenia príspevkov mimo zamestnávateľa)“, uvádza Mgr. Ivana Skokanová.