štvrtok 21. marca 2019

Google: Pokuta 1,49 mld. eur za nekalé praktiky pri internetovej inzercii

Európska komisia udelila Google pokutu 1,49 mld. eur (1,29% obratu spoločnosti v roku 2018) za porušenie antitrustových pravidiel Európskej únie (EÚ). Spoločnosť zneužila svoje dominantné postavenie na trhu tým, že v zmluvách s tretími stranami zaviedla niekoľko obmedzujúcich ustanovení, ktoré bránili jej konkurentom umiestňovať na webové stránky vlastné reklamy zobrazujúce sa pri vyhľadávaní on-line.

Spoločnosť Google poskytovala služby sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania on-line obchodne najvýznamnejším uverejňovateľom prostredníctvom dohôd, o ktorých strany rokovali individuálne. Európska komisia (EK) v priebehu vyšetrovania preskúmala stovky takýchto dohôd a zistila, že počnúc rokom 2006 spoločnosť Google zahŕňala do svojich zmlúv doložky o exkluzivite. Uverejňovatelia tak mali zakázané umiestňovať na stránky s výsledkami vyhľadávania akékoľvek vyhľadávacie reklamy konkurentov. Rozhodnutie sa týka uverejňovateľov, ktorých dohody so spoločnosťou Google vyžadovali takúto exkluzivitu pre všetky ich webové stránky. Od marca 2009 spoločnosť Google postupne začala nahrádzať doložky o exkluzivite takzvanými doložkami o „favorizovanom umiestňovaní“. Uverejňovatelia nimi boli viazaní vyhradiť na stránkach s výsledkami vyhľadávania najziskovejší priestor reklamám spoločnosti Google. V dohodách bol takisto stanovený minimálny počet reklám Google, ktoré sa museli uverejniť. V dôsledku toho konkurenti spoločnosti Google nemohli umiestňovať svoje vyhľadávacie reklamy na najviditeľnejších a najčastejšie otváraných častiach webových stránok s výsledkami vyhľadávania. Od marca 2009 spoločnosť Google zahŕňala do dohôd aj doložky, podľa ktorých uverejňovatelia museli žiadať spoločnosť Google o písomný súhlas pred vykonaním akýchkoľvek zmien v spôsobe, akým sa zobrazujú konkurenčné reklamy. Spoločnosť Google vďaka tomu mala kontrolu nad tým, aké atraktívne sú konkurenčné vyhľadávacie reklamy, a teda aj ako často sú otvárané.

Webové portály majú často zabudované funkcie vyhľadávania. Keď ich používateľ využije, zobrazia sa mu jednak výsledky vyhľadávania aj reklamy, ktoré sa objavujú popri nich. Google poskytuje tieto vyhľadávacie reklamy prostredníctvom funkcie AdSense for Search majiteľom internetových stránok a je sprostredkovateľom medzi inzerentmi a vlastníkmi webových stránok. Spoločnosť Google bola najsilnejším hráčom v oblasti sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania on-line v Európskom hospodárskom priestore (EHP) – medzi rokmi 2006 a 2016 mala trhový podiel nad 70 %. V roku 2016 mala už vyše 90 % trhový podiel na vnútroštátnych trhoch so všeobecným vyhľadávaním a vyše 75 % trhový podiel na väčšine vnútroštátnych trhov s inzerciou v rámci vyhľadávania on-line vďaka svojmu hlavnému produktu – vyhľadávaču Google, ktorý poskytuje výsledky vyhľadávania spotrebiteľom.

Spoločnosť prestala s nelegálnymi praktikami pár mesiacov po tom, ako Európska komisia v júli 2016 vydala oznámenie námietok v súvislosti s týmto prípadom. V júni 2017 EK uložila Google pokutu 2,42 mld. eur za zneužitie svojho dominantného postavenia vyhľadávača tým, že poskytla nezákonnú výhodu vlastným službám porovnávania cien. A v júli 2018 EK udelila Google pokutu 4,34 mld. eur za nezákonné praktiky týkajúce sa mobilných zariadení využívajúcich systém Android na posilnenie dominantného postavenia vyhľadávača Google.