streda 20. marca 2019

Zelená domácnostiam II: Dotácie na slnečný kolektor

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v utorok uviedla prvým kolom projekt podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II prideľovaním poukážok domácnostiam, ktoré majú záujem o slnečné kolektory.

Pre prvé kole bolo určených 800.000 eur vo forme 457 poukážok pre domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pri pokračovaní projektu sa budú žiadosti schvaľovať v poradí, v akom budú doručené. SIEA plánuje v roku 2019 dvadsať kôl na vydávanie poukážok s alokovanou sumou minimálne 12,1 milióna eur. Stále platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo, 1.500 eur na kotly na biomasu a 1.500 eur pri fotovoltických systémoch.

V rámci projektu Zelená domácnostiam II by malo byť podľa odhadov SIEA do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja 25.000 inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov. V pilotnom projekte Zelená domácnostiam bolo podľa SIEA od roku 2015 podporených 18.501 inštalácií.