streda 10. apríla 2019

EU: Bezpečnosť na cestách

Minulý rok zomrelo na európskych cestách menej ľudí, ale podľa nových predbežných údajov za rok 2018, je potrebné vyvinúť v tomto smere väčšie úsilie. Celkovým cieľom EÚ je znížiť počet úmrtí na cestách do roku 2020 na polovicu, čo vyžaduje od členských štátov a celého spoločenstva v oblasti bezpečnosti cestnej premávky rýchly postup. 

V roku 2018 bolo v Európskej únii (EÚ) 28 približne 25.100 smrteľných nehôd spôsobených dopravnými nehodami. Ide o pokles o 21 % v porovnaní s rokom 2010 a o 1 % v porovnaní s rokom 2017. S priemerom 49 úmrtí na jeden milión obyvateľov to potvrdzuje, že európske cesty sú zďaleka najbezpečnejšie na svete. Čo sa týka Slovenska, v oblasti bezpečnosti cestnej premávky sa od roku 2010 zlepšilo o 28% - viac ako je priemer v EÚ. Okrem toho, od roku 2017 do roku 2018 Slovensko zaznamenalo pokles počtu úmrtí na cestách o 8%, čo predstavuje 46 úmrtí na milión obyvateľov.

Krajiny EÚ s najlepšími výsledkami cestnej bezpečnosti v roku 2018 boli Spojené kráľovstvo (28 úmrtí / milión obyvateľov), Dánsko (30 úmrtí / milión obyvateľov), Írsko (31 úmrtí / milión obyvateľov) a Švédsko (32 úmrtí / milión obyvateľov). Krajiny s vyšším ako priemerným poklesom počtu úmrtí na cestách od roku 2017 do roku 2018 boli Slovinsko (-13%), Litva (-11 %), Bulharsko (-9 %) a Slovensko a Cyprus (obe krajiny -8 %). Naopak krajiny s najvyššou úmrtnosťou boli Rumunsko (96 úmrtí / milión obyvateľov, Bulharsko (88 úmrtí / milión obyvateľov), Lotyšsko (78 úmrtí / milión obyvateľov) a Chorvátsko (77 úmrtí / milión obyvateľov).