pondelok 8. apríla 2019

Zelená domácnostiam II: Poukážky na kotly na biomasu

V 4. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 9. apríla, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v celkovej hodnote 800.000 eur. 

Podľa informácií Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) už o týždeň na to bude nasledovať kolo na slnečné kolektory s rovnakou sumou. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. V predchádzajúcom treťom kole projektu Zelená domácnostiam II (utorok 2. 4.) vydala SIEA 265 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).