streda 10. apríla 2019

Radíme: Generiká sú lacnejšie a rovnako účinné

Od zavedenia tzv. generickej substitúcie liekov v roku 2005 lekári píšu na recepty názov účinnej látky. Generické lieky sa vyrábajú ako kópie originálnych liekov, ktorým skončila patentová ochrana. Majú tak rovnaký účinok. 

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová zdôrazňuje, že pacient má zo zákona nárok na liek bez doplatku. Štatistiky však ukazujú, že spotreba generík na Slovensku klesá. Generiká podľa nej musia prejsť povoľovacím procesom, ktorý garantuje ich kvalitu a často ich vyrábajú aj výrobcovia originálnych liekov. Mýtus, že ide o nekvalitné lieky, neplatí.
Okrem nižšieho alebo žiadneho doplatku pacienta generiká prinášajú aj úsporu nákladov na lieky vo verejných zdrojoch určených na nákup zdravotnej starostlivosti. „Odhaduje sa, že potenciál úspor vďaka generikám je v desiatkach miliónov eur, ktoré by sa dali využiť na nákup drahých inovatívnych liekov“, tvrdí prezidentka AOPP. V praxi však stále platí, že lekár väčšinou k účinnej látke pripíše aj názov konkrétneho lieku, čo mu zákon umožňuje. Lekárnik by mal pacientovi ale vždy ponúknuť viaceré lieky, ktoré obsahujú predpísanú látku. Pacienti majú možnosť nájsť si generikum aj v rámci elektronických aplikácií jednotlivých poisťovní či na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Generikum však nemusí byť vhodné pre každého pacienta. Aj rovnaká diagnóza u rôznych pacientov môže mať podľa Lévyovej svoje špecifiká, pre ktoré lekár odporučí radšej užívať originálny liek. „Každý pacient reaguje inak na rôzne lieky určené na liečbu rovnakej diagnózy či ide o originálne, alebo generické lieky. Lekár má, samozrejme, odporúčať liek, ktorý sa mu najlepšie osvedčil na liečbu konkrétneho pacienta“, dodala. AOPP podľa nej nemá informácie o tom, že na liečbu niektorej diagnózy neexistuje generikum, avšak pri niektorých, najmä chronických a zriedkavých ochoreniach, to nevylučuje.