pondelok 8. apríla 2019

Smart: Inteligentné vstupné dvere

Bezpečnostné dvere sú v súčasnosti už takmer štandardom zabezpečenia domácností na Slovensku. Vstup do bytu môžu chrániť inteligentné dvere, ktoré majiteľa upozornia na neštandardné dianie pred jeho prahom. Môžu byť nainštalované na akékoľvek dvere.

Inteligentné dvere dokážu vizuálne zabezpečiť priestor pred dverami, pričom rozlíšujú podozrivé správanie osôb. Zaujímavou funkciou je možnosť komunikácie s osobou predo dvermi. Systém upozorní, ak sa pred dverami niekoľko sekúnd zdržiava osoba vo vzdialenosti približne do pol metra. Odosiela signál do mobilného telefónu a cez aplikáciu môžete nielen sledovať živý obraz spred dverí, ale tiež stlačením tlačidla s osobou pri dverách komunikovať. Takto môžete prípadného páchateľa odradiť od pokusu vlámať sa do bytu aj preto, lebo tento v tej chvíli nevie, či ste doma. Na základe vyhodnotenia situácie môžete zavolať susedom, alebo priamo na políciu. K ďalším praktickým možnostiam využitia patrí spojenie s poštovým doručovateľom v čase neprítomnosti, alebo monitorovanie detí pri príchode zo školy či seniorov. Získate tak prehľad o tom, či tieto chránené osoby odišli z domu a vrátili sa, či ich niekto neobťažuje, či neprišli nejakí podomoví podvodníci, prípadne či im nehrozí nejaké nebezpečenstvo.

Obraz sa zaznamenáva a archivuje priamo v systéme inteligentných dverí a tiež v mobilnom telefóne používateľa. V prípade potreby sa záznam môže uložiť na pamäťové médium a odovzdať polícii ako dôkaz. Z vnútornej strany dverí je obrazovka, na ktorej je možné si obraz aktivovať a nastavovať parametre systému. Zariadenie má tiež nočné videnie a pracuje aj za absolútnej tmy. Komunikácia inteligentného systému ide cez domácu sieť WIFI a cez internetové pripojenie do mobilného telefónu jedného, alebo viacerých používateľov. V aplikácii je možné jednotlivé parametre inteligentných dverí nastavovať, prípadne kontrolovať stav batérie. Systém nevyžaduje žiadne externé elektrické pripojenie, ale funguje na nabíjateľnú batériu.