streda 15. mája 2019

EU: Lacnejšie volania

Od 15. mája 2019 začnú pre všetky medzinárodné volania a SMS správy v rámci Európskej únie (EÚ) platiť nové cenové stropy. Spotrebitelia tak budú za minútu hovoru zo svojej krajiny EÚ do inej platiť maximálne 19 centov (+ DPH) a za jednu SMS len 6 centov (+ DPH).

Po zániku roamingových poplatkov v júni 2017 je zavedenie týchto nových cenových stropov pre medzinárodné volania a SMS v rámci EÚ ďalším krokom v rámci celoúnijnej revízie telekomunikačných predpisov, ktorej cieľom je zabezpečiť väčšiu koordináciu elektronických komunikácií a posilniť úlohu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). Novými pravidlami pre medzinárodné volania sa odstraňujú značné cenové rozdiely, ktoré doteraz panovali v jednotlivých členských štátoch. Štandardná cena za pevné alebo mobilné volania v rámci EÚ bola v priemere trikrát vyššia než štandardná cena za domáce volania a štandardná cena za SMS správu v rámci EÚ bola viac než dvakrát vyššia ako cena za domácu SMS správu. V niektorých prípadoch môže byť štandardná cena za volanie v rámci únie až desaťkrát vyššia ako štandardná cena za domáce volanie.

Telekomunikační operátori v celej EÚ budú musieť informovať spotrebiteľov o nových cenových stropoch. Pravidlá začnú pre všetkých 28 krajín EÚ platiť od 15. mája, pričom čoskoro začnú byť záväzné aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Cenové stropy platia len pre volania pre osobnú potrebu, t. j. len pre individuálnych zákazníkov. Na firemných zákazníkov sa táto regulácia cien nevzťahuje, keďže viacero operátorov má pre nich špeciálne, mimoriadne atraktívne ponuky.

Podľa prieskumu Eurobarometra o medzinárodných volaniach štyria z desiatich respondentov (42 %) za posledný mesiac kontaktovali niekoho v inom štáte EÚ. 26 % respondentov uviedlo, že na kontaktovanie osoby v inej krajine EÚ použili pevnú linku, mobilný telefón alebo SMS správu.