štvrtok 16. mája 2019

WiFi4EU: Poukážky z druhého kola

Európska komisia oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov WiFi4EU, ktorá prebiehala od 4. do 5. apríla. Ďalších 3.400 miest získa poukážky v hodnote 15.000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí. 

Celkový rozpočet na túto výzvu bol 51 miliónov EUR.  Na porovnanie, v rámci prvej výzvy vyhlásenej v roku 2018 bolo vybraných 2.800 obcí, ktoré dostanú poukážku WiFi4EU v hodnote 15.000 EUR. Dopyt opäť vo veľkej miere prevýšil počet poukážok, ktoré boli k dispozícii. O poukážku požiadali obce zo všetkých 30 zúčastnených krajín (členské štáty EÚ, Nórsko a Island). Španielsko, Taliansko a Nemecko dosiahli maximálny počet poukážok, ktoré boli k dispozícii jednému členskému štátu. Už v prvých 60 sekundách spustenia registrácie sa prihlásilo takmer 98% dostupných poukážok.

Do konca roku 2020 sa budú organizovať ďalšie dve výzvy, z ktorých jedna bude aj v tomto roku. Neúspešné obce sú tak oprávnené znovu sa uchádzať o poukážky v ďalších pripravovaných výzvach iniciatívy WiFi4EU. Je to súčasť revízie pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií, vrátane nových opatrení na uspokojenie rastúcich potrieb európskych občanov v oblasti internetového pripojenia a na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy.