štvrtok 16. mája 2019

SR: Dôchodcovia spravidla o peniazoch nerozmýšľajú

Až 10 % ľudí v dôchodkovom veku (viac ako 65 rokov) nijako zvlášť neplánuje, ako vyjdú so svojím mesačným príjmom tvoreným spravidla len starobným dôchodkom. Prieskum, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika, zistil, že peniaze na sporenie si ukladá len 7 % dôchodcov, zatiaľčo 25 % si musí celý mesiac zarábať na ďalšie platby. Pritom viac ako dve pätiny oslovených seniorov majú pôžičku alebo úver.

„K hospodáreniu s financiami pristupuje zodpovedne 54 % dôchodcov, ktorí zo svojho dôchodku najprv odložia peniaze na pravidelné platby či poplatky a potom so zvyškom voľne nakladajú", uviedla Jana Žaludová. Plánovanie financií je pritom veľmi dôležité v každom veku, ako napokon ukazuje rastúci počet výplat dôchodkov s exekučnou zrážkou. V roku 2018 sa počet slovenských dôchodcov s exekučnou zrážkou pohyboval okolo 35.000, pričom v roku 2013 to bolo mierne nad 23.000. Viac ako polovicu tvoria seniori so starobným dôchodkom, druhou najpočetnejšou skupinou sú dôchodcovia s invalidným dôchodkom.

Podľa Žaludovej dôchodcovia si so sebou často nesú dlhy zo svojho produktívneho veku. Výnimkou však nie sú ani prípady, keď sa seniori zadlžia kvôli svojim deťom alebo vnúčatám, pre ktorých si priamo požičajú peniaze alebo ručia za ich vlastné nesplatené dlhy. Mnoho klientov spoločnosti sa spoliehalo na dohodu s deťmi, že budú pravidelne splácať svoje záväzky, veľmi často je však realita odlišná.