utorok 14. mája 2019

Zelená domácnostiam II: Presun nevyužitých prostriedkov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II navýšila prostriedky v pripravovaných kolách určených pre tepelné čerpadlá a slnečné kolektory. 

„Z prvých kôl zostali nevyužité prostriedky pôvodne vyčlenené najmä na inštalácie kotlov na biomasu a fotovoltických panelov. Presúvame ich na tepelné čerpadlá a slnečné kolektory, pri ktorých záujem výrazne prevyšoval možnosti. Zmeny robíme zatiaľ v termínoch do júla, ak sa medzičasom uvoľnia ďalšie financie, upravíme výšku aj v nasledujúcich kolách", uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Aktuálne je vydaných vyše 2.500 platných poukážok v hodnote 4,6 milióna eur. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 13 kôl v celkovej hodnote 7,7 milióna eur. Tento rok sú kolá vyhlasované pre každé zariadenie samostatne, aj preto sú vyčlenené čiastky nižšie ako v minulosti. Pri doterajších siedmich kolách bolo pri štyroch zariadeniach k dispozícii po 800.000 eur. Rovnaká suma je pripravená na 14. mája 2019, kedy bude možné požiadať o poukážky na kotly na biomasu (od 15:00 hod.). Na všetky nasledujúce kolá bolo pôvodne v harmonograme plánovaných po 500.000 eur a menej s tým, že hodnoty sa priebežne upravia podľa dopytu a miery využitia už vydaných poukážok.

Po zmenách bude 4. júna 2019 na tepelné čerpadlá k dispozícii milión eur a 9. júla 800.000 eur. V nasledujúcich dvoch kolách určených pre slnečné kolektory, ktoré budú otvorené 21. mája 2019 a 18. júna 2019, sú pôvodné čiastky navýšené na 700.000 eur. V 7. kole projektu, v rámci ktorého mohli domácnosti elektronicky žiadať o príspevky 7. mája 2019 od 15.00 h po necelých 4 minútach od spustenia suma potvrdených žiadostí o podporu prekročila 800.000 eur. Vydaných bolo 265 poukážok. Nasledujúce kolo určené pre tepelné čerpadlá bude vyhlásené skôr, ako uplynie 30-dňová lehota platnosti poukážok. Domácnosti, ktoré teraz vydané poukážky na čerpadlá z rôznych dôvodov nevyužijú a budú sa chcieť uchádzať o nové v najbližšom kole, musia požiadať o predčasné ukončenie ich platnosti.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023.