streda 15. mája 2019

Oversi: Ďalší rozvoj platformy

Portál Oversi.gov.sk poskytuje od septembra 2018 úradom platformu na získavanie výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu žiadať od občanov. Doteraz slovenské úrady získali 217.763 výpisov z obchodného registra, listov vlastníctva a registra trestov, a tak ušetrili občanom viac ako 3,3 milióna eur. 

Od septembra 2019 do portálu pribudnú aj potvrdenia o návšteve školy a výpisy z registrov nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom. V decembri 2019 potom pribudnú aj potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení a daniach. Charakter práce zamestnancov orgánov verejnej moci sa mení z papierovej na elektronickú a automatizovanú agendu. Realizácia portálu OverSi je však len prvým krokom. Občania majú menej povinností, ale úradníci ich majú o niečo viac. Aj preto koncept predpokladá v ďalšom kroku nasadenie integrácie medzi agendovými systémami a príslušnými registrami. Táto integrácia v konečnom dôsledku odľahčí nielen občanov, ale aj pracovníkov úradov pri spracovávaní rôznych výpisov a potvrdení. Už to nebudú musieť hľadať na portáli, ale informácia sa im automaticky uloží a pripadne aj spracuje v ich agendovom systéme.

V spolupráci s úradom podpredsedu vlády SR sa plánuje praktické overenie konceptu tzv. mojich údajov v praxi. To znamená, pripraviť mobilnú aplikáciu umožňujúcu prístup k všetkým osobným údajom, ktoré sú evidované vo verejných informačných systémoch. Identitu používateľa aplikácie sa má overovať pomocou konceptu mobilného eID. Aplikácia by tak umožnila používateľovi zobraziť potvrdenie o návšteve školy, respektíve zdieľať potvrdenie s treťou stranou, napríklad s dopravným podnikom alebo reklamovať chybné údaje.