utorok 16. júla 2019

Novinka: Mladomanželská pôžička

Od 1. júla t. r. môžu mladé manželské páry na Slovensku požiadať o pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu, kúpu bytu alebo na jeho úpravu. 

Tento rok je zatiaľ k dispozícii 15 miliónov eur. Žiadosti možno posielať do 31. októbra na príslušnom mestskom úrade okresu, v ktorom sa realizuje financovanie nehnuteľnosti. Formulár žiadosti nájdete na webstránke ŠFRB.

Základné podmienky pre žiadateľa sú:
* vek minimálne 18 rokov a trvalý pobyt na území SR,
* vek oboch manželov nesmie v deň podania žiadosti presiahnuť 35 rokov,
* manželstvo muselo byť uzavreté maximálne 1 rok pred podaním žiadosti,
* príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,
* maximálny spoločný príjem manželov za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 4 násobok životného minima,
* bez nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo danianiach.
Za úver zo štátneho fondu musí žiadateľ ručiť založenou nehnuteľnosťou, ktorá musí byť poistená voči živelným pohromám.

Mladomanželská pôžička prináša zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1 % p. a. na prvých 15.000 eur z úveru. Splatnosť úveru môže byť maximálne 15 rokov. Úroková sadzba je fixovaná, čiže nemenná, počas celej doby splatnosti úveru. Ak sa vám počas splácania úveru narodilo dieťa, ktoré sa následne dožilo jedného roku života v spoločnej domácnosti so žiadateľom, štát vám odpustí 2.000 eur zo sumy úveru. O túto sumu bude znížená aktuálna istina úveru, maximálne pritom môže ísť celkovo o 6 000 eur (čiže za tri deti). Uvedené fakty platia aj pri osvojení si dieťaťa.