pondelok 15. júla 2019

Aktuálne: Splatnosť faktúry

Ani mesiac nestačí, aby došlo k úhrade faktúr na Slovensku. V Nemecku to trvá 23 dní, rovnako tak v Dánsku. Ešte aj v Českej republike či Chorvátsku uplynie menej dní - 34, kým dôjde k úhrade faktúr než na Slovensku. 

Na Slovensku sa platby priemerne realizujú až za 36 dní, čo výrazne prevyšuje počet dní v kalendárnom mesiaci. Naproti tomu, aj Rusko má oveľa kratšiu splatnosť faktúr – len 19 dní. Také výsledky priniesla štúdia European Payment Practices 2018. Podľa nej tak 
Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa čas splatnosti fraktúr pre koncových, ale aj pre biznis zákazníkov pohybuje na hornej hranici. Je to nad priemerom krajín východnej Európy - faktúry sa uhrádzajú za 35 dní, ale aj priemerom západoeurópskych krajín (31 dní). Celkovo za Európu bola vlani doba splatnosti faktúr 34 dní.

Trendom sa pritom stáva skôr skracovať lehoty splatnosti faktúr. Štúdia European Payment Practices 2018 tiež odhalila, že firmám sa v rámci celej skúmanej vzorky európskych krajín podarilo medziročne skrátiť splatnosť faktúr o 1 deň – z 35 na 34 dní.
 
Splatnost faktur