štvrtok 12. septembra 2019

Novinka: Fond SK-NIC

Spoločnosť SK-NIC, a.s. podporuje každoročne rôzne projekty a má záujem pokračovať v tomto trende aj naďalej. Na zefektívnenie celého procesu zriadila Fond SK-NIC, z ktorého sa budú nové projekty podporovať. Pre rok 2019 je vyčlenených 100.000 EUR.

Vyhlásenie tohtoročnej výzvy na predkladanie projektov SK-NIC predpokladá na konci septembra. V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bola na realizáciu zberu žiadostí a vyhodnocovania projektov zvolená Nadácia Pontis.

V tohtoročnej výzve sa z Fondu SK-NIC podporia projekty zamerané na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie, ktorých realizácia neprekročí jeden rok. Vybrané projekty získajú financie v rozmedzí od 2.500 EUR do 10.000 EUR. Cieľom je pomôcť realizovať výborné nápady a tým pomôcť rýchlejšie odštartovať významné IT služby a technológie. Uchádzači o finančnú podporu sa všetky potrebné informácie dozvedia na webe SK-NIC a zároveň na webe Nadácie Pontis.