streda 11. septembra 2019

Galileo: Viac než miliarda používateľov

Počet používateľov smartfónov na celom svete, ktorí využívajú európsky systém satelitnej navigácie Galileo, prekročil miliardu. Tento míľnik sa prekrýva s 15. výročím vzniku Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), ktorá je kľúčovým partnerom Európskej komisie pri prevádzkovaní systému Galileo.

Od decembra 2016 poskytuje Galileo „počiatočné služby“, ktoré pomocou signálov na presné určovanie polohy, navigáciu a určovanie času už teraz zlepšujú každodenný život občanov a podnikov. Spomedzi spoločností, ktoré vyrábajú čipy satelitnej navigácie pre smartfóny, dnes 95 % vyrába čipy umožňujúce využívanie systému Galileo. Míľnik miliardy používateľov vychádza z počtu smartfónov predaných na celom svete, ktoré využívajú systém Galileo. Skutočný počet používateľov systému Galileo je väčší. 

V Európe sú všetky nové modely vozidiel, ktoré sú schválené pre trh, vybavené systémom eCall, ktorý využíva systém Galileo na oznámenie polohy vozidla záchranným službám. Od tohto roku je systém Galileo integrovaný do digitálnych tachografov nákladných automobilov – zariadení na zaznamenávanie rýchlosti a vzdialenosti – s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa času jazdy a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky. Systém Galileo poskytuje aj kľúčovú pátraciu a záchrannú službu (SAR), vďaka ktorej sa čas potrebný na zistenie polohy osoby vybavenej vysielačom núdzového signálu na mori, v horách alebo púšťach znížil na menej než 10 minút. Vďaka systému Galileo sa presnosť lokalizácie zlepšila z 10 km na menej než 2 km. V budúcnosti systém danej osobe takisto potvrdí, že pomoc je na ceste. V neposlednom rade systém Galileo podporuje verejné orgány, a to vďaka verejne regulovanej službe na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách. Používateľom spomedzi štátnych subjektov poskytuje spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky, s cieľom zabezpečiť kontinuitu služieb.