utorok 10. septembra 2019

Zelená domácnostiam: Poukážky na kotly na biomasu

V dnešnom 20. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na kotly na biomasu v celkovej sume 400.000 eur. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) by v tomto kole mohlo byť vydaných asi 267 poukážok. V predchádzajúcom 19. kole projektu Zelená domácnostiam II bolo vydaných 512 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel. Na čerpadlá je tento rok vyčlenená polovica z prostriedkov.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie OZE v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).