piatok 13. septembra 2019

Výzva: Štipendium a cestovný grant

Vysokoškoláci, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku sa môžu do 31. októbra t.r. uchádzať o štipendium a cestovný grant Národného štipendijného programu (NŠP) na študijný, výskumný a umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta. 

Štipendiá sú podľa Slovenskej akademickej informačnej agentúre (SAIA) určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný, výskumný či umelecký pobyt realizovaný počas druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tiež na študijný, výskumný či umelecký pobyt počas doktorandského štúdia, alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, respektíve výskumnej organizácii.

Program je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA ho administratívne zabezpečuje. Doteraz bolo v rámci programu schválených 1.691 štipendistov zo Slovenska na študijné a výskumné pobyty v rôznych krajinách sveta a vďaka tomuto programu realizovalo na Slovensku študijné pobyty a výskum aj 2.072 štipendistov zo zahraničia.