streda 23. októbra 2019

EU: 200 miliónov eur na propagáciu agrovýrobkov

Európska komisia a Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA) schválili 81 kampaní na podporu agropotravinárskych výrobkov Európskej únie (EÚ) vo vnútri aj mimo hraníc únie na nasledujúce tri roky. Vybrané kampane čerpajú z rozpočtu EÚ pre poľnohospodárstvo v celkovej výške 200 miliónov eur.

V tomto roku bolo vybraných 56 kampaní pre jednoduché programy a 25 kampaní pre viacprogramové projekty. Cieľom propagačných programov je pomôcť európskym výrobcom komunikovať o kvalite svojich výrobkov, propagovať ich v rámci EÚ aj mimo nej a otvárať nové trhy. EK a CHAFEA sa zamerali na niekoľko priorít, napríklad zdôrazňovanie kvality európskych potravín so zemepisným označením alebo metódy ekologickej výroby. Z celkového počtu 81 schválených kampaní je 55 zameraných na krajiny mimo EÚ, ako napríklad Brazília, Kanada, Čína, Mexiko a India.

Schválené propagačné kampane sa budú týkať širokej škály výrobkov - od mliečnych výrobkov,  olivy a ovocie až po zeleninu. Len sektor ovocia a zeleniny bude mať 16 špecializovaných programov, zatiaľčo pre syry a mliečne výrobky z EÚ bolo schválených osem kampaní. Vybrané programy prichádzajú v roku 2019 od žiadateľov z 19 členských štátov EÚ. Pôjde o takzvané jednoduché propagačné programy, ktoré môžu čerpať polovicu celkového agrorozpočtu na propagačnú politiku. Ďalších 100 miliónov eur je určených na viacprogramové projekty (90,5 milióna eur) a na vlastné iniciatívy eurokomisie (9,5 milióna eur). Jednoduché propagačné programy predkladá jedna alebo viac organizácií z jednej členskej krajiny, kým viacprogramové iniciatívy predkladajú najmenej dve organizácie z najmenej dvoch členských štátov alebo jedna či viaceré celoeurópske organizácie z agrosektora. Viacprogramové iniciatívy riadi CHAFEA.