piatok 25. októbra 2019

EU: Kreatívna Európa

Pilotný projekt i-Portunus financovaný z programu EÚ s názvom Kreatívna Európa je výsledkom Novej európskej stratégie pre kultúru prijatej v roku 2018. Z rozpočtu 1 milión eur bolo v roku 2019 z projektu finančne podporených 343 umelcov a profesionálov z 36 krajín v oblasti múzických a výtvarných umení, čo im poskytlo možnosť pracovať 15 až 85 dní v zahraničí.
Na získanie podpory z i-Portunus uchádzači museli preukázať osobitný a presne vymedzený cieľ, napríklad rozvoj medzinárodnej spolupráce či pobyt s konkrétnymi výsledkami alebo profesijný rozvoj v cieľovej krajine. Od apríla do septembra 2019 predložili vyše 3.200 žiadostí o podporu. i-Portunus mal najväčší úspech u mladých a začínajúcich umelcov. Na konferencii v Bruseli 15. a 16. októbra sa zišli niektorí účastníci programu, ako aj hlavní aktéri zastupujúci sektory (hudba, divadlo, tanec, festivaly a literatúra) a národné a medzinárodné kultúrne inštitúty (napr. Európska kultúrna nadácia) s cieľom diskutovať o možnostiach zlepšenia systému. Odporúčania predložia Európskej komisii na konci realizácie projektu.

V roku 2020 do dvoch podobných projektov Európska komisia investuje ďalších 1,5 milióna eur. Výsledky a odporúčania zo všetkých pilotných projektov  budú základom pre trvalé opatrenia navrhnuté v rámci budúceho programu Kreatívna Európa 2021 – 2027.