utorok 22. októbra 2019

Trend: Učíme sa triediť

Na Slovensku sa denne spotrebuje asi 1 milión nápojových kartónov, tzv. tetrapakov. Podľa výsledkov prieskumu TetraPak až 33 % Slovákov stále nevie, ako tieto obaly triediť. Triedenie nápojových kartónov a ich následná recyklácia pritom šetrí prírodné zdroje. Pomáha znižovať uhlíkovú stopu, pretože ťažba nových surovín (na výrobu plastov, skla a hliníka) je energeticky náročnejšia ako opätovné použitie materiálov. 

Všetky vrstvy nápojového kartónu možno ďalej spracovať jednoduchými postupmi, a tým im dať nový život. Podľa Palva Němečka ide o hodnotný materiál. Papierové vlákna použité na výrobu kartónov na nápoje sú dlhé a silné, čiže predstavujú kvalitný zdroj vlákien pre papierne. „Obal obsahuje v priemerne 70 % papiera. Ten je vo všeobecnosti považovaný za obnoviteľný. To znamená, že jeho zásoby sa prirodzene obnovujú. Zbytok, 20 % až 25 % tvorí polyetylén, ktorý je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy a 5 % tvorí hliník, ktorý chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami“, dodáva P. Němeček. Vlákna z nápojových kartónov sa používajú na výrobu papierových produktov, akými sú papierové utierky, vreckovky, obaly na vajíčka, obálky, papierové tašky, krabice na pizzu a iné.

Podľa výsledkov prieskumu až 62 % opýtaných triedi nápojové kartóny do označeného kontajnera. Najčastejšie sú na triedenie nápojových kartónov určené žlté kontajnery, kde sa zbierajú spoločne s plastami alebo oranžové kontajnery, určené len na nápojové kartóny. Farba zbernej nádoby aj presný spôsob triedenia sa môžu líšiť podľa systému v danej obci. Ako správne nápojové kartóny triediť sa pokúša naučiť Slovákov interaktívna inštalácia v podobe iglu, ktorú ľudia nájdu v 21.10.2019 a 22.10.2019 pred Starou tržnicou v Bratislave.