utorok 22. októbra 2019

Slovensko.sk: Formuláre doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Všetkým orgánom verejnej moci bolo hromadne pridaných do ich elektronických schránok formuláre doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti. Nájdu ich v sekcii „Vytvoriť oznámenie/výzvu" (vľavo hore).

Keďže procesné pravidlá môžu byť definované rôzne, formuláre doložiek zohľadňujú všetky tri režimy doručovania, a to:
- nie do vlastných rúk (obyčajne),
- do vlastných rúk s fikciou doručenia,
- do vlastných rúk bez fikcie doručenia.

V priebehu mesiaca október bude priamo v odoslaných rozhodnutiach dostupné aj zelené tlačidlo „Vyznačiť doložku“. Po kliknutí naň sa zobrazí formulár s názvom „Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti – do vlastných rúk s fikciou doručenia“.

Viac informácií o tom, ako doložku v zmysle zákona o e-Governmente správne vytvárať, nájdete na portáli Slovensko.sk v článkoch „Vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti“ a „Spoločná autorizácia na ÚPVS“.