piatok 31. januára 2020

Radíme: Formulár PD A1 na prácu v zahraničí netreba prekladať

Každý zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na výkon práce do niektorej z krajín Európskej únie, aj každá vyslaná samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá chce vykonávať svoju činnosť v zahraničí, ale chce byť naďalej sociálne poistená podľa slovenskej legislatívy, musia pred odchodom požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára PD A1. 

Doklad PD A1 potvrdzuje, že daný zamestnanec či SZČO je sociálne poistený v Slovenskej republike. Formulár sa nemusí prekladať do jazyka krajiny, v ktorej bude pracovník alebo SZČO pracovať. Prenosný dokument A1 má štandardizovanú formu, a preto nie je potrebný jeho preklad do národných jazykov jednotlivých členských štátov Európskej únie. Každý členský štát automaticky vie, čo jednotlivé body tohto prenosného dokumentu znamenajú.

Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov. Zároveň poistencov upozorňuje, aby žiadosti podávali v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom činnosti. Skúsenosti z praxe totiž ukazujú, že zamestnávajúce subjekty v zahraničí spravidla vyžadujú od pracovníkov zo zahraničia, aby disponovali PD A1 už pri príchode do krajiny výkonu práce.