štvrtok 30. januára 2020

Výzva: SAIA udelí štipendiá do takmer 30 krajín

Stovky stredoškolákov, vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov či vedeckých pracovníkov môžu počas budúceho akademického roka 2020/2021 absolvovať krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí, či začať celé bakalárske alebo magisterské štúdium vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú z medzivládnych dohôd ako aj ponúk zahraničných vlád. 

Ich administrátorom, na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, je Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Agentúra prijíma žiadosti o štipendiá do takmer 30 krajín, najviac uzávierok je vo februári a v marci. Už 6. februára je uzávierka podávania žiadostí do Bulharska, Egypta, Chorvátska, Moldavska, Rumunska, Ruskej federácie, Severného Macedónska, Slovinska a Srbska. Vo februári sú aj uzávierky žiadostí na štipendiá do Číny, Česka, Poľska, Belgicka, Grécka a Južnej Kórey, v marci do Bieloruska, Kazachstanu a Rakúska.

Bližšie informácie o podmienkach uchádzania sa o jednotlivé štipendiá sú zverejnené v databáze štipendií a grantov na webstránke saia.sk, alebo ich záujemcovia môžu získať v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina). Tu získajú informácie aj o štipendiách, ktoré SAIA neadministruje, napríklad o štipendiách francúzskej a talianskej vlády alebo o Fulbrightovom programe (štipendiá do USA).