pondelok 27. januára 2020

ENLIGHT: Stretnutie v Bratislave

V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie zástupcov deviatich univerzít, ktoré spoločne pripravujú projekt ENLIGHT umožňujúci študentom získať vzdelanie naraz na deviatich univerzitách.

Študenti získajú jedinečnú možnosť študovať naraz na viacerých univerzitách a vyskladať si štúdium podľa želanej expertízy. Takúto možnosť budú môcť využívať aj doktorandi či výskumníci. Kurikulá budú flexibilné a štúdium si budú môcť ušiť priamo na mieru. Takú predstavu má Európska komisia, ktorá chce, aby do roku 2024 vzniklo na území Európskej únie až 20 aliancií tvorených európskymi univerzitami. Myšlienku spájania európskych univerzít prezentoval ako prvý francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2017 na pôde Sorbonny v Paríži. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete.

Jednou z aliancií je konzorcium deviatich škôl, ktorého súčasťou je aj slovenská Univerzita Komenského v Bratislave. Jej partnermi sú Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway a Univerzita v Tartu. V súčasnosti aliancia pracuje na podaní projektu ENLIGHT (European university Network to promote quality of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation). V prípade úspechu tohto projektu vznikne niečo ako superuniverzita, ktorá posunie medzinárodnú spoluprácu na výrazne vyššiu úroveň. Podporu získali aj od veľvyslancov Írska, Holandska, Francúzska, Belgicka, Nemecka, Estónska a Španielska.

Ak bude konzorcium úspešné a projekt získa podporu, bude mať tri roky a 5 miliónov eur na to, aby pripravilo kurikulá. Aliancia bude založená na recipročnej mobilite, ktorá vďaka mobilite študentov, učiteľov a administratívnych zamestnancov zvýši vzájomnú internacionalizáciu. Výrazne má podporovať spoluprácu univerzity s neakademickým prostredím a reagovať tak vo výučbe na konkrétne výzvy spoločnosti.