streda 29. januára 2020

Trend: Neplatíme, lebo neplatia nám

Neuhradené platby od vlastných zákazníkov, ale aj využívanie dodávateľských úverov. To sú najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny medzi biznisovými zákazníkmi (B2B) podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019. Vysoké percento bolo však aj v prípade úmyselného nezaplatenia – uviedla ho každá tretia firma.

Viac ako polovica opýtaných v segmente B2B (55 %) konštatovala, že neuhradené platby od vlastných zákazníkov im bránia plniť si finančné záväzky. Medzi západoeurópskymi krajinami je tento dôvod častý najmä v krajinách ako Španielsko či Belgicko. Vo východnej Európe to bolo hlavne Rumunsko a Slovensko. Využívanie dodávateľských úverov považuje za príčinu neuhrádzania faktúr celkovo 51 % B2B zákazníkov. Pochádzajú najmä z krajín: Španielsko, Dánsko, Rumunsko, Chorvátsko.

Čo sa týka Slovenska, ako dôvod neplatenia vedú neuhradené platby od vlastných zákazníkov (65 %), nasledované využívaním dodávateľských úverov (58 %). Až 46 % opýtaných firiem na Slovensku považuje za príčinu zlej platobnej disciplíny nedostatočnú personálnu kapacitu, potom je to insolventnosť (41 %), ale častým je aj úmyselné nezaplatenie (36 %).