streda 15. apríla 2020

EU: Miliardy eur pre zdravotníctvo

Európska únia (EU) vyčlenila 2,7 miliardy eur zo svojho rozpočtu na podporu sektora zdravotnej starostlivosti v jej členských krajinách. Rada EÚ súhlasila, aby tento finančný nástroj mohol okamžite poskytovať priamu podporu tam, kde je to najviac potrebné. 

Použije sa spolu s inými nástrojmi EÚ, napríklad s RescEU, nástrojom pre zvláštne rezervy operačných kapacit na úrovni EU, ktorého rozpočet bol pod tlakom pandémie navýšený o 300 miliónov eur namiesto pôvodne plánovaných 80 miliónov eur. Aj Európska komisia už 2. apríla navrhla aktivovať Nástroj EÚ pre núdzovú pomoc (ESI) s cieľom priamo podporiť systémy zdravotnej starostlivosti v krajinách Európskej únie a podporiť ich tak v boji proti pandémii nového typu koronavírusu. 

Nástroj núdzovej podpory pre sektor zdravotníctva vo svojej prvej fáze pomôže financovať naliehavé potreby zdravotnej starostlivosti, ako je zaistenie ochranných masiek a respirátorov, preprava zdravotníckych pomôcok a pacientov v cezhraničných regiónoch, nábor ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť nasadení na území celej únie, či výstavba mobilných poľných nemocníc. Komisia spresnila, že nástroj núdzovej podpory jej umožňuje obstarávať potrebný materiál priamo v mene členských štátov EU a zamerať pomoc tam, kde je to najviac potrebné. Stanovenie priorít a mobilizácia prostriedkov a zdravotníckych síl sa bude uskutočňovať v úzkej koordinácii s členskými štátmi.

Na riadenie tejto iniciatívy bola vytvorená interná pracovná skupina. V strednodobom až dlhodobom horizonte ESI umožní únii podporovať úsilie jej členských štátov v oblasti hromadného testovania a všetok relevantný lekársky výskum. Súhlas s uvoľnením rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej pomoci v oblasti zdravotníctva ešte musí poskytnúť aj Európsky parlament.