štvrtok 16. apríla 2020

e-Government: Aj bez elektronického občianskeho

Občania na Slovensku by mohli už v blízkej budúcnosti komunikovať s obcami digitálne aj bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu. Podľa združenia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) to umožní informačný systém DCOM, ktorý aktuálne vyše 70 % všetkých samospráv na Slovensku.

Obce využívajúce tento informačný systém budú môcť svojim obyvateľom doručovať dokumenty do ich digitálnej osobnej zóny v DCOM. Týka sa to aj občanov, ktorí nemajú aktivovanú schránku na slovensko.sk a nemajú ani aktívny elektronický občiansky preukaz a čítačku kariet. Prostredníctvom osobnej zóny tak bude možné vyrubené miestne dane a poplatky aj uhradiť. Samosprávy, ktoré informačný systém DCOM nevyužívajú, môžu využiť nástroj na mobilnú autentifikáciu používateľov Mobile ID. Vďaka nemu by mohli elektronicky komunikovať s úradmi bez použitia občianskeho preukazu a čítačky kariet všetci obyvatelia.  Združenie už predložilo túto ponuku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

Zamestnanci obcí môžu využiť informačný systém DCOM na akomkoľvek kompatibilnom počítači, ktorý je pripojený k internetu, a to s použitím bezplatnej SMS autentifikácie. V tomto kontexte združenie DEUS identifikovalo aj bezplatné elektronické riešenia, ktoré umožnia samosprávnym orgánom zasadať a prijímať rozhodnutia bez toho, aby sa ich predstavitelia a zamestnanci museli fyzicky stretnúť.