štvrtok 16. apríla 2020

EU: Testy na COVID-19

Európska komisia (EK) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) predložili usmernenia týkajúce sa metód testovania na ochorenie COVID-19. Komisia chce zároveň zabezpečiť, aby boli k dispozícii kvalitné nástroje na posúdenie funkčnosti testov.  

Plošné testovanie je kľúčom k detekcii a spomaleniu pandémie nového typu koronavírusu a základným predpokladom postupného návratu k normálnemu životu. Spoločné výskumné centrum (JRC) už analyzuje informácie o zabezpečení kvality doteraz používaných testov na koronavírus a súvisiacich pomôcok. Doterajšie výsledky analýz naznačujú, že existujúca kvalita nezodpovedá tomu, čo možno očakávať od dobrej funkčnosti testov. Exekutíva EÚ preto vo svojich usmerneniach vyzýva výrobcov, aby vyrábali testovacie súpravy zodpovedajúce "najnovšiemu stavu vedy a techniky". Vzhľadom na význam testov a na rýchly vývoj pandémie EK trvá aj na spájaní zdrojov pri potvrdzovaní testov na koronavírus na úrovni celej EÚ. Za dôležité považuje aj snahu centralizovať validáciu testov a zdieľať výsledky nielen na úrovni EÚ, ale aj na medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti v EÚ existujú dve kategórie testov: testy na zisťovanie vírusu a testy na zisťovanie protilátok. Posúdenie úrovne funkčnosti testu môže byť veľmi náročné, pretože potrebné biologické materiály nie sú vždy k dispozícii. Okrem toho metódy porovnávania testov nie sú vždy jednotné.