piatok 17. apríla 2020

EU: Študenti a dobrovoľníci počas COVID-19

Až 165.000 súčasných študentov Erazmus+ a 5.000 európskych dobrovoľníkov potrebuje uistenie o zachovaní svojho štatútu a preplatení nákladov, tvrdia poslanci Európskeho parlamentu (EP).

V liste adresovanom eurokomisárke Mariyi Gabriel píšu členovia Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, že súčasná komunikácia zo strany Európskej komisie (EK) a tiež rozdielne prístupy a nedostatok informácií zo strany národných agentúr neposkytujú istotu preplatenia extra nákladov a zachovania štatútu študentov Erazmus + ako aj dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity. Žiadajú tiež podporu, aby študenti nestratili akademický rok a dostali potrebné akademické kredity prostredníctvom virtuálneho vyučovania.

Poslanci tiež vyzývajú EK, aby zabezpečila zachovanie štatútu účastníkov Európskeho zboru solidarity po celý plánovaný čas, aj ak bol ich program pozastavený. Mohli by tak plniť naďalej svoje úlohy a neriskovali by stratu príjmu, ktorá sa viaže na štatút dobrovoľníka. Odporúčajú tiež, aby mohli byť dobrovoľníci využití napríklad v národných podporných schémach, ktoré sa týkajú boja proti COVID-19.