piatok 17. júla 2020

SR: Dotácie na nájomné

Žiadatelia o dotácie na nájomné získajú pomoc v šiestich regionálnych klientskych centrách Slovak Business Agency (SBA). Pomoc pracovníkov agentúry môžu využiť napríklad podnikatelia, ktorí nedisponujú potrebnou technikou, alebo majú problém s vyplnením formulára. 

Žiadatelia o nájomné, ktorí nemajú k dispozícii počítač, notebook alebo čítačku na elektronický podpis, budú môcť využiť technické prostriedky, ktoré pre nich rezort hospodárstva a SBA pripravili v klientskych centrách. S vyplnením žiadosti im poradia kvalifikovaní pracovníci. V prípade, ak sa do klientskeho centra dostavia obe strany (prenajímateľ a nájomca), žiadosť o dotáciu na nájomné je možné podať okamžite - spoločne na jednom mieste. Klientske centrá sú pre žiadateľov k dispozícii v šiestich krajských mestách – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica a Prešov. Podnikateľom sa odporúča, aby si vopred preverili obsadenosť klientskeho centra a prípadne sa priamo telefonicky objednali na konkrétny čas. Všetky kontakty a otváracie hodiny klientskych centier sú k dispozícii aj na webe mhsr.sk. 

O dotáciu na nájomné môžu žiadať podnikatelia, ktorí mali pre koronakrízu zatvorené prevádzky, alebo významne obmedzili svoju činnosť. Rezort doteraz prijal takmer 4 tisíc žiadostí o dotácie, pričom vyplatených bolo zatiaľ 1,5 milióna eur. Mechanizmus je postavený na dobrovoľnosti - na dohode prenajímateľa a nájomcu. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.