štvrtok 16. júla 2020

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Na výskyt nových nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemeckej spolkovej republike, Írsku a v Litve upozornil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Výrobky na bielenie pokožky Lightening Body Lotion without Hydroquinone Bio Claire (kojic acid 0,81%) a Fade Milk Bronz Tone Gandour (kojic acid 3,16+/- 0,40g/100g) nie sú bezpečné z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.  

KPEM-XHA/Cream Henna farba na vlasy Fitocosmetic prekračuje koncentračné limity pre látky butyl-4-hydroxybenzoát (0,33%; 0,21% vyjadrený ako kyselina) a 2-fenoxyetanol (1,19%). Henna Hair Colouring Kina henna farba na vlasy Gama prekračuje povolený limit pre aeróbne mezofilné baktrérie (230 000 KTJ/g), kvasinky a plesne (66000 KTJ/g).  V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

V spreji na vlasy Hair Therapy Heat Protection Spray MessHead sa nachádza nepovolená zmes látok Methylisothiazolinone (MI) a Methylchloroisothiazolinone (MCI), ktorá sa môže používať iba  do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.