piatok 17. júla 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné TikTok

Čínska mobilná aplikácia TikTok je šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete s viac než 800 miliónmi používateľov a s počtom stiahnutí takmer dve miliardy je zároveň najsťahovanejšou aplikáciou dostupnou vo vyše 150 krajinách sveta vrátane Slovenska. Jej hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne do 20 rokov, pričom silné zastúpenie majú aj mladiství do 15 rokov. Policajný zbor apeluje na rodičov, ale aj samotných používateľov, aby si dávali pozor na nástrahy, ktorá táto moderná forma komunikácie prináša.

Obsah TikToku je tvorený krátkymi videami so zvukovým pozadím. Používatelia sú motivovaní zbieraním srdiečok, ktoré sú formou pozitívnej reakcie na videá a zvyšovaním počtu sledovateľov ich komunikačného kanála. Videá sa takýmto spôsobom dostávajú k mase neznámych internetových používateľov, medzi ktorými sú aj potenciálni páchatelia trestnej činnosti. Neškodné sledovanie zo strany cudzích ľudí sa môže pretransformovať do vydierania alebo kyberšikany. Pri každej modernej technológii a sociálnej sieti je dôležité chrániť si svoje súkromie a obmedziť obsah svojho účtu len pre priateľov, respektíve používateľov, ktorým prístup k svojmu obsahu majiteľ účtu manuálne schváli. 

Súčasťou TikToku sú videá, na ktorých sa objavujú sporo oblečení tínedžeri, niekedy aj mladší ako 15 rokov. Pred kamerou vystupujú so zámerom pobaviť svoje publikum, splniť výzvy, alebo - napríklad v prípade aktívnych športovcov - získať uznanie za svalstvo. Práve takýto obsah láka anonymných používateľov, medzi ktorými sú aj pedofili. Tí jednoduchým spôsobom získavajú bez vedomia majiteľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich šíria medzi svojou komunitou. Samostatnou kapitolou sú reťazové výzvy. Niektoré majú humorný charakter, ďalšie však patria do skupiny nebezpečných a napodobňovateľom hrozí ujma na zdraví. Rodičom tínedžerov odporúčame, aby neriešili nové technológie striktným zákazom, ktorý by ich potomkov mohol motivovať k založeniu tajného účtu. Racionálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, kedy im vysvetlíte možné riziká. V prípade mladistvých do 15 rokov polícia odporúča, aby bol medzi priateľmi/fanúšikmi ich účtov na sociálnych sieťach jeden z rodičov, ktorý tak bude mať možnosť kontrolovať zdieľaný obsah. 

Rady, ako používať TikTok:  
  • Ak si odmietate uzamknúť účet pre svojich priateľov, majte na pamäti, že medzi masou neznámych priateľov sú ľudia, ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto tomu prispôsobte obsah svojich videí.
  • Zverejňujte iba videá, za ktoré sa niekedy v budúcnosti nebudete hanbiť.
  • Nezverejňujte videá a informácie, z ktorých by neznámy človek mohol zistiť, v ktorom meste a na akej ulici bývate.
  • Ak vás začnú iní používatelia obťažovať komentármi, zablokujte si ich.
  • Ak šikanovanie z ich strany bude pokračovať naďalej inou formou, obráťte sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa.
  • Nikdy nepristupujte na podmienky ľudí, ktorí sa vás pokúšajú vydierať, nestrácajte rozvahu a vždy situáciu riešte s chladnou hlavou.
  • Nepublikujte videá, na ktorých ste sporo oblečení, pretože sa tak podieľate na výrobe obsahu pre pedofilov.
  • Nikdy nikomu neposielajte svoje nahé fotografie alebo videá, a to ani vo forme súkromnej správy.
  • Zapájajte sa iba do výziev, pri ktorých vám nič nehrozí (ak niekto pred vami výzvu splnil, ešte neznamená, že sa to podarí aj vám).