utorok 14. júla 2020

SR: Pokles zamestnanosti aj miezd

Pokles zamestnanosti a miezd na Slovensku sa podľa Štatistického úradu SR nezastavil ani v máji. Negatívnym vývojom boli naďalej najviac poznačené ubytovacie a stravovacie služby. Zamestnanosť rástla iba v informačných a komunikačných činnostiach, mzdy len v maloobchode.

Zamestnanosť sa v máji 2020 v porovnaní s májom 2019 zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach o 5,2 %. Klesla v ubytovaní o 18,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,2 %, stavebníctve o 8 %, priemysle o 6,6 %, maloobchode o 5,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 5,1 %, vybraných trhových službách o 4,1 %, veľkoobchode o 3,9 % a v doprave a skladovaní o 2,4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v máji 2020 oproti máju 2019 v maloobchode o 0,5 % (794 eur). Výrazne klesla v ubytovaní o 32,1 % (536 eur), pričom pokles bol aj v ďalších činnostiach: doprave a skladovaní o 9,9 % (976 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,5 % (478 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 % (967 eur), priemysle o 2,7 % (1.231 eur), veľkoobchode o 2,6 % (1.022 eur), stavebníctve o 2,4 % (726 eur), vybraných trhových službách o 2,2 % (1.000 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 % (1.977 eur). Priemerná reálna mesačná mzda v máji 2020 medziročne klesla vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v ubytovaní o 33,4 %. V doprave a skladovaní sa znížila o 11,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 9,9 %, priemysle o 4,6 %, veľkoobchode o 4,5 %, stavebníctve o 4,3 %, vybraných trhových službách o 4,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,3 % a v maloobchode o 1,5 %. Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 2,2 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %. Klesla v ubytovaní o 11,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 %, doprave a skladovaní o 3,2 %, priemysle o 2,7 %, stavebníctve o 2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,1 %, veľkoobchode o 0,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

V priemere za päť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 % a v doprave a skladovaní o 0,3 %. Znížila sa v priemysle o 4,5 %, ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 4,2 %, maloobchode o 3,6 %, stavebníctve o 2,7 %, veľkoobchode o 2,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,6 % a vo vybraných trhových službách o 0,9 %. Mzda sa pritom  zvýšila v maloobchode o 4,8 % (785 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % (519 eur), vo vybraných trhových službách o 2,3 % (1.019 eur), vo veľkoobchode o 2,2 % (1.045 eur), v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 % (2 017 eur) a v stavebníctve o 0,4 % (723 eur). Klesla v ubytovaní o 9,4 % (685 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 % (1.018 eur), doprave a skladovaní o 0,8 % (997 eur) a v priemysle o 0,3 % (1.149 eur).