utorok 1. septembra 2020

EU: Nové pravidlá pre čistejšie a bezpečnejšie autá


V utorok 1.9.2020  nadobudne účinnosť nariadenie Európskej únie (EÚ) o schvaľovaní motorových vozidiel a o dohľade nad trhom s nimi. Vďaka novým pravidlám sa má zvýšiť úroveň a nezávislosť typového schvaľovania a testovania vozidiel ako aj počet kontrol automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ a posilniť celkový systém prostredníctvom prísnejšieho európskeho dohľadu.

Medzi kľúčové prvky nových pravidiel EÚ patria:
  • Nezávislosť a kvalita testovania pred uvedením automobilu na trh: Technické služby, ktoré vykonávajú skúšky a kontroly nových modelov automobilov prejdú pred udelením poverenia od členského štátu nezávislým auditom na základe prísnych kritérií, ktorý sa bude opakovať, ak si budú chcieť poverenie zachovať. Vnútroštátne schvaľovacie úrady sa budú navzájom hodnotiť, aby sa zabezpečilo dôsledné vykonávanie a presadzovanie príslušných pravidiel v celej EÚ.
  • Kontrola automobilov, ktoré už sú na trhu: Novým rámcom sa takisto zlepšujú kontroly vozidiel, ktoré sa už používajú, alebo ich ponúkajú v autosalónoch. Členské štáty sú odteraz povinné pravidelne testovať minimálny počet automobilov. Zároveň môžu na svojom území prijať ochranné opatrenia proti vozidlám, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi bez toho, aby museli čakať na kroky úradu, ktorý vydal typové schválenie.
  • Európsky dohľad: Európska komisia môže okrem toho teraz vykonávať kontroly dodržiavania požiadaviek a kontroly zhody vozidiel v laboratóriách alebo na cestách. Ak výrobcovia porušia právne predpisy o typovom schvaľovaní (napr. použitím rušiacich zariadení alebo vydaním falošného vyhlásenia), Európska komisia môže nariadiť stiahnutie výrobkov z obehu v rámci celej EÚ a uložiť im sankcie do výšky 30.000 eur na automobil. Doteraz mohli takéto opatrenia uložiť len vnútroštátne úrady, ktoré typovo schválili dané vozidlo.
Európska komisia poskytla Spoločnému výskumnému centru (JRC) dodatočné zdroje, aby prevzalo novú úlohu v rámci dohľadu nad trhom. Centrum tak získalo financie na ďalších zamestnancov, prevádzkové náklady a výstavbu dvoch nových laboratórií. JRC využíva na vykonávanie kontrol dve nové najmodernejšie laboratóriá.