štvrtok 15. októbra 2020

Radíme: Domy s nulovou spotrebou energie

Rodinný dom, ktorý získa stavebné povolenie od 1.1.2021, musí byť podľa novej legislatívy budova s takmer nulovou potrebou energie spĺňajúca podmienky na zaradenie do energetickej triedy A0. Potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m2 za rok. Je preto potrebné vybrať vhodný zdroj vykurovania: solárne či fotovoltické panely, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, dobrá izolácia obvodových stien a strechy aj kvalitné okná. 

Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okien a dverí patrí hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw. Okná s plochou aspoň 1,8 m2 by mali mať Uw = 0,85 W/(m2.K), vchodové dvere Ud ≤ 2,0 W/(m2.K). Otvorové výplne menšej plochy musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky normy. Pri zasklení si všímajte aj tzv. solárny faktor (množstvo energie zo slnečného žiarenia prenikajúce do interiéru). Čím je hodnota vyššia, tým sa v zime znižuje potreba energie na vykurovanie. Sklo s vyššou g-hodnotou však môže spôsobiť nežiaduce prehrievanie interiéru v letných mesiacoch, preto je nevyhnutné pamätať na vhodné tienenie. Ak sú medzi rámom a krídlom okna netesnosti, môže dochádzať k neželaným energetickým stratám. 

Pri rodinných domoch s takmer nulovou potrebou energie je však najdôležitejšie vybrať si správny spôsob vykurovania a tiež prípravy teplej vody. Existuje viacero možností, najvhodnejšie sa však ukazuje využitie tepelného čerpadla so zásobníkom teplej vody. V jeho prospech hovorí nízka potreba primárnej energie, ktorú dokáže veľmi efektívne čerpať z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – zo zeme, vody alebo vzduchu. Životné prostredie môže totiž poskytnúť až 75 % potrebnej energie zadarmo. Výber vhodného tepelného čerpadla závisí od viacerých faktorov, najmä od celkovej potreby tepla na vykurovanie domu. Do úvahy treba vziať aj priestorové možnosti na inštaláciu, zvážiť, či tepelné čerpadlo budete kombinovať s ďalšími zariadeniami (napr. so solárnymi kolektormi) a či ho chcete využívať aj na chladenie. Vybrať si môžete spomedzi tepelných čerpadiel typu: vzduch/voda, voda/voda alebo zem/voda. Odborníci v nulovom dome odporúčajú skombinovať tepelné čerpadlo s centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou. 

Súčasťou zmien malo byť aj sprísnenie požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien a striech. Tie sa však od nového roka nemenia, záväznými aj naďalej zostávajú doterajšie normové hodnoty. Každý nový rodinný dom však musí byť od 1.1.2021 postavený tak, aby bol zaradený do energetickej triedy A0. Na domy s takmer nulovou potrebou energie môžete získať aj štátnu dotáciu. Treba však splniť niekoľko podmienok. Dom sa musí nachádzať na území SR a mať kolaudačné rozhodnutie vydané najskôr k 1.1.2018. Celková podlahová plocha musí byť najviac 200 m2 a dom sa musí využívať výlučne na bývanie. Navyše nesmiete na stavbu získať žiadnu inú dotáciu. Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na dom s nulovou potrebou energie by mala byť vyhlásená v novembri 2020.