štvrtok 15. októbra 2020

SR: Vývoj cien

Spotrebiteľské ceny na Slovensku sa podľa Štatistického úradu SR v septembri t. r. v porovnaní s augustom t. r. v úhrne nezmenili, medziročne boli vyššie o 1,4 %. Septembrový medziročný rast inflácie ovplyvnili najmä vyššie ceny za bývanie a energie (o 2,6 %), ceny rozličných tovarov služieb (o 4,6 %), k celkovému rastu významne prispeli aj vyššie ceny v reštauráciách a hoteloch a v zdravotníctve. Potraviny a nealkoholické nápoje boli medziročne vyššie už len o 0,1 %. 

V porovnaní s augustom 2020 sa inflácia nezmenila. Najvýraznejší nárast cien zaznamenalo vzdelávanie o 1,8 %; alkoholické nápoje a tabak o 0,9 %; odevy a obuv o 0,6 %; zdravotníctvo o 0,5 %, ale tieto rasty vykompenzovali nižšie ceny v doprave o 0,7 %, zníženie cien potravín a nealkoholických nápojov o 0,5 % a tovarov a služieb v odbore rekreácia a kultúra o 0,4 %. Zníženie cien potravín o 0,5 % ovplyvnili nižšie ceny ovocia o 1,6 %; chleba a obilnín o 1,5 %; zeleniny (vrátane zemiakov) o 0,7 %; mlieka, syrov a vajec o 0,5 %; olejov a tukov o 0,3 %. Vzrástli ceny mäsa o 0,4 % vplyvom vyšších cien údenín a hovädzieho mäsa. Znížili sa tiež ceny nealkoholických nápojov o 0,5 % , klesli najmä ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 1,1 %. Rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak o 0,9 % ovplyvnilo zvýšenie cien alko­ho­lických nápojov o 1,4 % (najviac vzrástli ceny piva o 3 %); aj rast cien tabaku o 0,4 %. Vyššie ceny v odbore odevy a obuv ovplyvnil rast cien obuvi o 1,4 %; odievania o 0,2 %. Ceny v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá sa medzimesačne zvýšili len mierne o 0,1 %. Na vyššie ceny v rámci odboru zdravotníctvo o 0,5 % vplýval rast cien zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,5 % (najmä far­ma­ceutických výrobkov a ostatných zdra­votníckych výrobkov zhodne o 0,6 %); ambulantných služieb o 0,3 % (služieb zubných lekárov o 0,4 %). Zníženie cien v doprave o 0,7 % spôsobil pokles cien prevádzky prostriedkov osobnej dopravy, z nich najviac ceny leteckej osobnej dopravy a medzimesačne klesli aj ceny palív o 1,1 %. Klesli tiež ceny pri nákupe dopravných prostriedkov o 0,3 %. Pokles cien v odbore rekreácia a kultúra o 0,4 % ovplyvnili predovšetkým nižšie ceny organizovaných dovo­le­nkových zájazdov o 2,9 %. Zvýšili sa najmä ceny rek­reačných služieb a kultúry o 0,4 %. Zvýšenie cien v odbore vzdelávanie o 1,8 % spôsobili vyššie poplatky za jazykové kurzy, jazykové školy, poplatky v základných umeleckých školách, za družiny a školné v materskej škole. Na rast cien v odbore reštaurácie a hotely vplývalo zvýšenie cien stravovacích služieb 0,4 % a to najmä v jedálňach o 0,8 %. Vyššie ceny v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnil rast cien poistenia o 1,3 % (poistenia motorových vozidiel o 2 %); sociálnej ochrany o 0,7 % (poplatok v súkromných detských jasliach o 1,7 %); finančných služieb inde neklasifikovaných o 0,3 % (finančné služby poskytované bankami o 0,3 %). 

Pri medziročnom porovnaní cien v septembri 2020 so septembrom 2019 sa zvýšili ceny za bývanie, vrátane vody, elektriny, plynu a ostatných palív o 2,6 %, a to najmä vďaka nárastu cien elektriny (o 8,8 %) a cenám za zber smetí (o 15 %), Vývoj cien v tomto odbore má podstatný vplyv na celkovú infláciu, pretože spotrebitelia minú v priemere takmer štvrtinu výdavkov práve na bývanie a energie. Za potraviny a nealkoholické nápoje, ktoré majú v spotrebnom koši tiež podstatné zastúpenie, platili spotrebitelia viac len o 0,1 %. Osobitne ceny potravín boli v porovnaní so septembrom 2019 vyššie o 0,4 %. Z nich najviac mäso (o 6 %), ryby a morské plody, naopak najviac zlacnela zelenina (o 10,6 %) a ovocie (o 2,1 %). K rastu inflácie prispeli aj vyššie ceny rozličných tovarov a služieb o 4,6 %. Z nich medziročne výraznejšie stúpli napríklad finančné služby (o 5,6 %) a ceny za osobnú starostlivosť (o 4,8 %), ako sú napríklad kadernícke a skrášľovacie služby (o 7,7 %). V odbore reštaurácie a hotely najviac vzrástli ceny v stravovacích službách (o 4,7 %), menej v ubytovacích (2,8 %). V odbore zdravotníctva si spotrebitelia priplatili v septembri o 3, 7 % viac ako minulý rok, a to najmä za ambulantné služby (o 3,8 %), z nich najviac za služby zubných lekárov (o 4,7 %). Celkovo sa zvýšili aj ceny za vzdelávanie o 2,4 %; rekreáciu a kultúru o 2 %; nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 1,9 %; alkoholické nápoje a tabak o 1,1 %; odevy a obuv o 0,3 %. Celkovú mieru inflácie na medziročnej úrovni ovplyvnili aj pokles cien v doprave o 6,4 %. 

Index spotrebiteľských cien sa v septembri oproti augustu nezmenil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov, v nízkopríjmových domácnostiach. V priemere za deväť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,1 %. V priemere za deväť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2 %, za domácnosti dôchodcov o 2,3 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,2 %.